Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does swog stand for?

swog stands for swyddog (Welsh: officer)

This definition appears rarely and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Military and Government
  • Slang/chat, popular culture

See other definitions of swog

Other Resources:
We have 13 other meanings of swog in our Acronym Attic

Samples in periodicals archive:

Ma' siwr fod y gofid ar wyneb swyddog y wasg pan sylweddolodd e fod na ddwy neu dair brawddeg ymosodol am Luis Suarez yn ymdebygu i rai penaethiaid yr Undeb pan wnaeth Andy Powell yrru bygi lawr yr M4.
HEDDIW, am 2 o''r gloch y prynhawn yn Salford Quays, Manceinion, cymerodd Robat Jones - Prif Swyddog Antur Nantlle - un o''r camau mwyaf yn ei fywyd heb os, gan mai heddiw oedd diwrnod Naid Bynji Gwyl Fai Dyffryn Nantlle 2012.
Ar ol gweithio yn yr Wylfa ers dros 10 mlynedd, yn gyntaf fel swyddog diogelwch ac yna yn yr adran wastraff a chymorth gweithredol, gwyddai y byddai angen iddo ddatblygu sgiliau newydd er mwyn llwyddo yn y dyfodol.
Wrth i fyfyrwyr lefel A disgleiriaf Cymru dderbyn eu canlyniadau, mae Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau Prifysgol Caerdydd, Katie Jones, yn esbonio sut mae'n dal i fod yn bosibl i rai o'r myfyrwyr mwyaf dawnus gael y cyfle i astudio ym mhrifysgol fwyaf blaenllaw Cymru.
Ar ol gweithio yn yr Wylfa ers dros 10 mlynedd, yn gyntaf fel swyddog diogelwch ac yna yn yr adran wastraff a chymorth gweithredol, gwyddai y byddai angen iddo ddatblygu sgiliau newydd er mwyn llwyddo yn y dyfodol.