Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does T/M stand for?

T/M stands for Tot En Met (Dutch: through, spanning)

This definition appears very frequently and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Slang/chat, popular culture

See other definitions of T/M

Other Resources:
We have 122 other meanings of T/M in our Acronym Attic

Samples in periodicals archive:

Teoreties voer so 'n vraag die ondersoeker terug na die eeue-oue dissipline van die retorika wat vanaf nagenoeg 4 eeue voor Christus tot en met die Europese Romantiek 'n magtige rol by alle Westerse teksstudie gespeel het en soos volg gedefinieer kan word: "De theorie van en opleiding tot het verzorg en overtuigend spreken" (redevoering) (Van Gorp 350-51).
Tot en met sy aftrede in 2000 was hy ook ereprofessor in die Departement Afrikaans aan die Universiteit van Eretoria waar hy veral op nagraadse vlak 'n belangrike bydrae gelewer het.
Met uitsondering van die beskrywing van Jesus se geboorte wat by wyse van terugskoue deur Maria vertel word, verloop die verhaal verder min of meer chronologies vanaf die twaalfjarige Seun se eerste besoek aan Jerusalem om die paasfees te vier, tot en met sy hemelvaart.
By die eerste hoofstuk van die roman is die subtitel "Desember 1951" gevoeg wat daarop dui dat die proloog dien as 'n vooruitskouing van Helena wat terugkeer na Vollemink en die res van die roman onthul hoe Helena se lewe verloop het tot en met haar terugkeer asook haar lewe na haar terugkeer.
Die wedervaringe van die bittereinders wat ook toe verkies het om te bly word uit die doeke gedaan tot en met die vlug van die laaste Afrikaners uit Angola in 1975.