Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does PC stand for?

PC stands for Prifysgol Caerdydd (Welsh: Cardiff University)

This definition appears somewhat frequently and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Organizations, NGOs, schools, universities, etc.

See other definitions of PC

Other Resources:
We have 356 other meanings of PC in our Acronym Attic

Samples in periodicals archive:

Mae mwy o wybodaeth am leoedd clirio Prifysgol Caerdydd ar gael trwy gysylltu 'r Ganolfan Ymholiadau Clirio ar 029 2087 6000 neu trwy ymweld 'r tudalennau Clirio ar wefan Prifysgol Caerdydd: www.
MAE'R tensiwn ar y cae rygbi rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wedi bod yn berwi ers 15 mlynedd a bydd modd gweld y ddau dm yn herio''i gilydd eto''r wythnos hon yn y rhaglen Y Clwb Rygbi: CP Caerdydd v CP Abertawe ar S4C.
20pm Mae'r tensiwn ar y cae rygbi rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wedi bod yn berwi am dros 15 mlynedd a bydd y ddau dm yn herio'i gilydd eto'r wythnos hon yn Y Clwb Rygbi: Prifysgol Caerdydd v Prifysgol Abertawe.
Dewi Llwyd fydd yn cyflwyno'r trafod o Neuadd y Brangwyn, Abertawe ac ar y panel bydd yr ymgyrchydd iaith Ffred Ffransis, Bethan Guilfoyle CBE cynbennaeth Ysgol Gyfun Treorci, Ron Jones o gwmni Tinopolis a Simon Brooks, darlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.
Y CLWB RYGBI: PRIFYSGOL CAERDYDD V PRIFYSGOL ABERTAWE S4C, 7.
Yno cefais yr hyfrydwch o gyfarfod 'r Archdderwydd Crwys ac Dr David Evans, Prifysgol Caerdydd oedd ar y pryd yn Gadeirydd y pwyllgor cerdd.