Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does K stand for?

K stands for Korpus (Russian, building; used in postal addresses)

This definition appears very frequently and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Military and Government
  • Business, finance, etc.

See other definitions of K

Samples in periodicals archive:

Die boek sluit teen hierdie agtergrond by die groeiende korpus prosa, poesie en dramas aan wat oor 'n Afrikaanse diaspora en die verskynsel van globalisering gaan.