Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does GW stand for?

GW stands for Grondwet (Dutch)

This definition appears very rarely and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Military and Government

See other definitions of GW

Other Resources:
We have 14 other meanings of GW in our Acronym Attic

Samples in periodicals archive:

n Ewe belangrike tema wat min in eietydse literatuur aan die bod kom en waaroor Krog wel skryf, is in watter mate veral wit mense by clie nuwe, demokratiese grondwet in die land baat.
Binne hierdie wetlike raamwerk staan die Wet op Verpleging (Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, 1978) wat sy/ haar praktyk as 'n kritiekesorgverpleegpraktisyn magtig, die Grondwet (Wet 300 van 1996) asook die Handves van Regte, waarin bepaalde regte van die volwasse pasient op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid as 'n burger van die Republiek van Suid Afrika gewaarborg word, sentraal.
n Ewe belangrike tema wat min in eietydse literatuur aan die bod kom en waaroor Krog wel skryf, is in watter mate veral wit mense by die nuwe, demokratiese grondwet in die land baat.
Tydens een van haar momente van "onthou", roep die hoofpersoon naamlik die Grondwet van die land op: "Elkeen het ingebore waardigheid en die reg dat daardie waardigheid gerespekteer en beskerm word.
Opsomming Taalideologie en Afrikatale: universiteitstudente se persepsie daarvan in 'n postapartheidsbedeling in Suid-Afrika Sedert die aanvaarding van die nuwe Suid-Afrikaanse Grondwet in 1996 het studentegetalle in die Vakgroep Afrikatale aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys drasties afgeneem.