Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does CLLC stand for?

CLLC stands for Cyngor Llyfrau Cymru (Welsh Books Council)

This definition appears somewhat frequently and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Organizations, NGOs, schools, universities, etc.

See other definitions of CLLC

Other Resources:
We have 13 other meanings of CLLC in our Acronym Attic

Samples in periodicals archive:

Dywedodd Delyth Humphreys, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen, Cyngor Llyfrau Cymru, 'Mae nofelau a cherddi T Llew wedi diddanu cenedlaethau o blant, a braf gweld to newydd eto yn gwerthfawrogi ei ddawn fel storwr.
MAE Cyfarwyddwr newydd Cyngor Llyfrau Cymru yn hyderus bod dyfodol llewyrchus i'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, er gwaetha'r wasgfa economaidd bresennol.