Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does CLLC stand for?

CLLC stands for Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (Welsh: Welsh Local Government)

This definition appears rarely and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Military and Government

See other definitions of CLLC

Other Resources:
We have 13 other meanings of CLLC in our Acronym Attic

Samples in periodicals archive:

ymgynghorwyr Tl dyddiol i'w drafod (Uchafswm o 3 diwrnod yr wythnos/66 diwrnod y flwyddyn) Cyfnod y contract: Dwy flynedd yn amodol ar adolygiad blynyddol Rhaglen uchelgeisiol ar y cyd rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a'r awdurdodau lleol yw Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.
CYMDEITHAS Llywodraeth Leol Cymru sy' n cynnal Cynllun Rhagoriaeth Cymru, trw y nawdd Llywodraeth y Cynulliad a chymort h amryw gyrff eraill.
CYMDEITHAS Llywodraeth Leol Cymru sy' n cynnal Cynllun Rhagoriaeth Cymru, trw y nawdd Llywodraeth y Cynulliad a chymort h amryw gyrff eraill.
Trefnwyd yprosiect gan bartneriaeth eang ei chwmpas yn cynnwys Llywodraeth yCynulliad, ELWa,yWDA, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yr Asiantaeth Datblygu Sgiliau Sector, Canolfan Byd Gwaith aGyrfa Cymru.
MAE Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi bod yn cydweithio Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddatblygu fframwaith strategol ar gyfer trin gwastraff yny wlad yma.