Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does BYIG stand for?

BYIG stands for Bwrdd Yr Iaith Gymraeg (Welsh Language Board)

This definition appears somewhat frequently and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Organizations, NGOs, schools, universities, etc.

See other definitions of BYIG

Samples in periodicals archive:

Mae'r ardal yn arwyddocaol oherwydd yn l Bwrdd yr Iaith Gymraeg mae parhad y Gymraeg fel iaith bob dydd yma "o dan fygythiad difrifol".
Bwrdd yr Iaith Gymraeg, the Welsh Language Board, albeit with little power, has done much work in making various companies realise the importance and potential of a bilingual Wales.
Yng Nghaerdydd heddiw (10 Mawrth 2011) mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn trefnu cynhadledd undydd er mwyn trafod twf y Gymraeg ym myd busnes ac i ddathlu'r llwyddiannau sydd wedi bod.