Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does AC stand for?

AC stands for Aelod Cynulliad (Welsh: Member of the National Assembly for Wales)

This definition appears frequently and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Organizations, NGOs, schools, universities, etc.

See other definitions of AC

Other Resources:
We have 211 other meanings of AC in our Acronym Attic

Samples in periodicals archive:

Ar y panel bydd Dr Carol Bell sy'n gweithio yn y sector ariannol ac ynni; Yr Athro RG Parry o Brifysgol Abertawe; Simon Thomas, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru a Paul Davies, Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr dros Breseli Penfro.
Ymhlith y panelwyr y tro hwn bydd Suzie Davies, Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr dros Orllewin De Cymru; Keith Davies Aelod Cynulliad Llafur dros Lanelli; Cris Dafis, Colofnydd ac Iestyn Davies o'r Ffederasiwn Busnesau Bach yng Nghymru.
Polisi'r blaid ydy gwrthwynebu unrhyw ddatblygiadau niwclear newydd yng Nghymru, ond mae'r Aelod Cynulliad lleol, ac arweinydd presennol Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones yn cefnogi Wylfa B.
Yn ymateb i gwestiynau'r gynulleidfa heno mae Emyr Jones, Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru'r FUW; Elfyn Llwyd, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd ac Aled Roberts, Aelod Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol dros Ogledd Cymru.
Ymhlith y panelwyr yn lleisio'u barn heno bydd Dr Felix Aubel, Dr Carol Bell a Bethan Jenkins - Aelod Cynulliad Gorllewin De Cymru ar ran Plaid Cymru.
Yn ymuno Rhun ap Iorwerth heno i drafod hynny mae'r hanesydd Hywel Williams, y seicolegydd clinigol Dr Mair Edwards a'r cyn Aelod Cynulliad Gareth Jones.