Printer friendly
Acronymfinder

What does ZPORR stand for?

Sort results: alphabetical | rank ?

Rank Abbr.Meaning
ZPORRZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (Polish: Integrated Regional Development Operational Program)
ZPORRZintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Polish: Integrated Operational Program for Regional Development; EU)