Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does WO2 stand for?

WO2 stands for Tweede Wereldoorlog

This definition appears very frequently

See other definitions of WO2

Samples in periodicals archive:

Deur die oproep van die ongespesifiseerde soldate in "Die geluid is nie 'n fluittoon nie" en die oproep van die Tweede Wereldoorlog in die slotverhaal, word die krisis van die onmoontlikheid oro deur verhale sin te vind na 'n wyer eksistensiele vlak verplaas.
Hierin le die verband met die universele in die teks, aldus Barrie Hough (1986) wat wys op talle werklikheidsverwysings wat so uit die verf kom waaronder die Suid-Afrikaanse politieke werklikheid, die tyd van Lodewyk die Sonkoning, Oliver Cromwell, die Russiese Rewolusie en Hitler voor die einde van die Tweede Wereldoorlog.
Die roman volg die lewensverhaal van Utte Reuter wat na die Tweede Wereldoorlog uit Duitsland vlug en op 24 November 1949 in die Kaapstadse hawe aanland.
So sou Raka, die monster, byvoorbeeld tydens die Tweede Wereldoorlog gelykgestel kon word aan 'n bepaalde strydende party, of as 'n allegorie op die Driejarige Oorlog, en selfs dalk nog as allegorie op die huidige situasie in meer as een Afrika-staat waar kultuurwaardes op brutale wyse onder die voet geloop word (Grove 1967: 23).
Een meisie en drie kerels" vertel die onoortuigende verhaal van adolossente liefde (wat toe ook die ware liefde blyk te wees) teen die agtergrond van die Tweede Wereldoorlog.