Printer friendly
Acronymfinder

What does SHPK stand for?

Sort results: alphabetical | rank ?

Rank Abbr.Meaning
SHPKSherbimi Policor i Kosoves (Albanian: Kosovo Police Service)
SHPKShoqëria Me Përgjegjësi Të Kufizuar (Albania: limited liability corporation)