Printer friendly
Acronymfinder

What does NNWW stand for?

Sort results: alphabetical | rank ?

Rank Abbr.Meaning
NNWWNudge Nudge Wink Wink
NNWWNasionale Navorsingsinstituut vir die Wiskundige Wetenskappe (South Africa)