Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does MBV stand for?

MBV stands for Met Behulp Van (Dutch: with the help of)

This definition appears very frequently and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Slang/chat, popular culture

See other definitions of MBV

Other Resources:
We have 51 other meanings of MBV in our Acronym Attic

Samples in periodicals archive:

Henderson het egter met behulp van die nuutste navorsing en sy eie indrukwekkende kennis, die gedigte so ver moontlik gerekonstrueer en waar moontlik ten minste die buitelyne van die verlore teksgedeeltes geskets.
Hij is een dikkoppig, dunlippig kereltje uit Durgerdam, die vakkundig en vernuftig mijn karttonnen wigwamdak dat alle kenmerken van een perrondak draagt, met behulp van zeskantig gezaagde planken fernambuk herstelt.
Die geleenthede wat Tydskrif toe geskep het, het uitlopers na baie ander terreine gehad: die bekgevegte op spontane byeenkomste en by kunstefeeste; later die bekendstelling van digters en hulle digwerk in alle Suid-Afrikaanse tale op die program "Nuwe stemme / New voices" wat ons vir 'n paar jaar in die Department Afrikaans by Unisa met behulp van Pieterse kon aanbied.