Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does DU stand for?

DU stands for Deyrnas Unedig (Welsh: United Kingdom)

This definition appears very rarely and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Military and Government
  • Organizations, NGOs, schools, universities, etc.

See other definitions of DU

Other Resources:
We have 13 other meanings of DU in our Acronym Attic

Samples in periodicals archive:

Dengys yr ystadegau bod dros 25,000 o anifeiliaid wedi marw yn y Deyrnas Unedig hyd yn hyn, a phan fydd yr eira'n diflannu mae yna bosibilrwydd bydd rhagor o gyrff yn cael eu darganfod o dan yr haenau o eira.
Yn ystod y gyfres bydd Ifor yn crwydro''r Deyrnas Unedig benbaladr gan fynd ar drywydd llefydd sanctaidd a''r darnau o hanes hynny sydd wedi gadael eu hol ar hyd a lled y wlad.
Ymhlith yr uchafbwyntiau fe fydd y Brif Sioe Gwen agored, Pard y Gwartheg yn y prif gylch ac un o'r arddangosfeydd gorau o fridiau moch yn y Deyrnas Unedig.
Fe fyddwn ni'n siarad a nifer o arbenigwyr er mwyn trio cael darlun mor gyflawn a chywir a phosib o'r hyn sy'n mynd ymlaen yn y systemau tywydd yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a'r byd.
BYDD S4C yn darlledu 16 o gemau rygbi o Bencampwriaeth Cynghrair Colegau Cymru yn fyw ac yn ecsgliwsif ar y we yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig y tymor hwn, gydag ail ddarllediadau o'r gemau cyfan hefyd yn cael eu dangos ar y sianel deledu.
WRTH i ni nodi 30 mlwyddiant dechrau Rhyfel y Falklands, mae llawer o deuluoedd yng Nghymru, gweddill y Deyrnas Unedig, Yr Ariannin ac ynysoedd y Falklands yn parhau i fyw yng nghysgod tywyll y brwydro.
Yn wahanol i'r Artes Mundi sydd yn wobr fydeang ei naws, rhoddir y wobr Turner i artist o fewn y Deyrnas Unedig ac yn ol y beirniaid roedd y gwaith, sef trioleg fideo "The Woolworths Choir of 1979" yn rhyfeddol wrth iddi asio eglwysi a band o'r '60au gydag eitemau o newyddion am dan mewn siop fawr ym Manceinion a achosodd farwolaeth 10 o bobl.