Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does CY stand for?

CY stands for Cymraeg (Welsh, ISO 639 language code)

This definition appears very frequently and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Organizations, NGOs, schools, universities, etc.

See other definitions of CY

Other Resources:
We have 7 other meanings of CY in our Acronym Attic

Samples in periodicals archive:

Awgrymodd rhywun wythnos diwetha y dylen i gyfieithu fy erthygl am y modd mae Cymry Cymraeg yn cael eu bychanu i'r Saesneg, fel bod y di-Gymraeg yn gweld sut ry'n ni'n gorfod ymladd am bopeth o hyd ac o hyd.
Weithiau dwi'n teimlo nad ydym ni fel Cymry Cymraeg yn rhoi digon o barch i ddysgwyr, ond mae'r gystadleuaeth hon yn dangos pa mor galed maen nhw'n gweithio i ddysgu''r iaith.
Un o'r rhaglenni gorau fu ar Radio Cymru, ac yn wir ar unrhyw gyfrwng Cymraeg ers peth amser, oedd y gyfres hynod ddiddorol a threiddgar, Canu Protest dan oruchwyliaeth y cynhyrchydd Dyl Mei (cyn aelod o Pep le Pew a Genod Drwg) a'r cyflwynydd ifanc a deallus Griff Lynch (aelod o'r grwep gwych newydd Yr Ods).
Cynnal awdit o holl aelodau staff Gwasanaeth Plant sy'n dysgu Cymraeg i ymchwilio i'w gallu i gynnal gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac adnabod unrhyw anghenion ychwanegol y gellid darparu cymorth i'w datrys.
Ac ef yn anad neb arall a roddodd ysgolion Cymraeg, mewn dyddiau cynnar, i sir oedd yn prysur Seisnigeiddio -ac heb gael llawn glod am ei weledigaeth a''i benderfyniad yn fy marn i.