Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does bl.a stand for?

bl.a stands for Bland Annat (Swedish: Amongst Others)

This definition appears very frequently and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Slang/chat, popular culture

Other Resources:
We have 115 other meanings of bl.a in our Acronym Attic

Samples in periodicals archive:

Efter att ha varit programledare fE[micro]r TV4s barnprogram "Lattjo Lajban" och dEnr framfE[micro]rt sitt omENttligt populEnra inslag Trixtips, har han bland annat Enven medverkat som deltagare i program sENsom "PEN Rymmen", "Let's Dance", och nu senast som jurymedlem i "Talang 2007".
I synnerhet kan ledningens fE[micro]rvEnntningar vad gEnller framtidsforskning, utveckling och/eller kommersiella resultat pENverkas av bland annat ovisshet med anknytning till kliniska fE[micro]rsE[micro]k och produktutveckling; tillgEnnglighet till framtida finansiering; ovEnntade regelmEnssiga fE[micro]rseningar eller statlig reglering rent allmEnnt; fE[micro]retagets fE[micro]rmENga att fEN eller behENlla patent och andra fE[micro]retagsanknutna egendomsskydd; och konkurrens i allmEnnhet.