Printer friendly
Acronymfinder

What does BED stand for?

BED stands for Bediende (Dutch)


This definition appears very rarely

See other meanings of BED

Other Resources:
We have 72 other definitions for BED in our Acronym Attic

Samples in periodicals archive:

Grove se Agnete weerspieel egter ook sekere aspekte van Rochester se waansinnige vrou, Bertha (wat later die hoofkarakter in Rhys se roman sou word) deurdat Grove 'n koloniale element aan Agnete se agtergrond verleen (deur die onheilspellende "geel" Franssprekende oppasster en bediende uit Noord-Afrika, Josephine) asook ten opsigte van die aspek dat dit die ontgogelde landheer se eggenote (eerder as sy minnares) is, wat hom baie ongelukkig gemaak het en wat 'n skadu oor die nuwe verhouding gooi.
In Van Niekerk se Agaat staan 'n vergelykbare ekstreme vorm van identiteitsverlies en -verkryging in die kern van die roman, naamlik die wat betrokke is by die verhouding tussen die sterwende Milla de Wet wat onbeweeglik en stom op haar sterfbed le, en haar bediende, Agaat Lourier, met wie sy probeer kommunikeer.