Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does AYYB stand for?

AYYB stands for Ac Yn Y Blaen (Welsh: Et Cetera)

This definition appears somewhat frequently and is found in the following Acronym Finder categories:

  • Slang/chat, popular culture

Samples in periodicals archive:

Mae pobol ifanc yn cael marciau llawn am lawer o'r gwaith ymarferol ac yn y blaen, ond maen nhw'n disgyn i lawr yr ysgol yn sylweddol yn yr elfen 'gwrando', ac mae hynny oherwydd nad yw'r eirfa angenrheidiol ganddyn nhw.
Dylid cofio hefyd fod y bandiau hyn i gyd yn rhan o''u cymunedau lleol ac yn cyfoethogi diwylliant eu hardaloedd drwy gynnal cyngherddau ac yn y blaen yn achlysurol drwy''r flwyddyn.
Yn bersonol, mae gen i frith gof am y cyfnod diwethaf y bu'n rhaid rhoi'r wlad mewn sefyllfa o bedair blynedd ar ddeg o ddogni, a phawb ym mhob cartref yng Nghymru o fore Ionawr 8fed 1940 hyd at Gorffennaf 4ydd 1954 yn gorfod defnyddio eu 'llyfrau rations' os am gael cig moch, menyn, siwgwr, caws a jam ac yn y blaen, a hyd yn oed eu dillad.
Edrychwyd ar y cylchoedd yn y pren sydd yn ffurfio'r trawstiau ac yn y blaen a gwyddom i'r ty gael ei godi yn 1434 ac i'r coed gael eu taflu yn weddol fuan wedi cyrch Owain Glyndw r ar y dref.